Tag Archives: kiểm soát

Kiểm soát điện tử trong cửa kính tự động

cửa kính tự động tòa nhà

Kiểm soát ra vào điện tử của cửa tự động, khách không được phép truy cập khi chưa được phép. Những thứ này đã từng được sử dụng để ngăn chặn những người không xác định hoặc trái phép vượt qua biên giới, tiếp cận các nhà máy hoặc cổng của các tòa nhà chính […]