Tag Archives: đầu đọc

Dải tần số của sóng đầu đọc UHF

Liên lạc bằng sóng vô tuyến dựa trên các quy luật vật lý và năng lượng của sóng điện từ. Để kết thúc, chúng tôi xem xét ngắn gọn một số khái niệm cơ bản liên quan đến chủ đề này. Tất cả chúng ta đều đã nghe thấy các cụm từ như UHF, VHF, […]

Thẻ RFID chủ động và thụ động

Thẻ thụ động không được kết nối với bất kỳ nguồn điện bên trong nào. Thay vì sử dụng nguồn điện, nó sử dụng năng lượng điện từ của máy thu RFID để truyền dữ liệu. Thẻ này được sử dụng cho hệ thống Kiểm soát ra vào (hệ thống mở cửa tự động), theo […]

Đầu đọc RFID hoạt động như thế nào?

RFID truyền sóng vô tuyến với các tần số cụ thể thông qua ăng-ten REID, sóng tới các thẻ để chúng có thể giao tiếp bằng cách phát ra một mã nhận dạng duy nhất. Nhãn không cần pin và có thể sử dụng trong nhiều năm. Người đọc xử lý dữ liệu để bạn […]